Finding Welsh Film Data: Benchmarking 2019/20

Mr. Jones (2019)

Fel rhan o’n strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru, rydyn ni’n awyddus i ddysgu mwy am sut mae ffilmiau sydd â chysylltiadau â Chymru yn perfformio. Er mwyn gwneud hyn, mae angen meincnodau arnon ni - ond o ble allwn ni gael data, a beth mae’n ddweud wrthon ni? Comisiynon ni Film Culture i gynnal ymchwil a dadansoddi data 12 ffilm a ryddhawyd rhwng mis Mawrth 2019 a 2020.

The visual summary will give you a taste of the findings. Please contact us for more details.

^
CY