Ailagor Sinemâu yng Nghymru: Canlyniadau Holiadur FHW

© Theatr Gwaun

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod sinemâu yn gallu ailagor o 27 Gorffennaf, 2020, gofynnon ni i aelodau Canolfan Ffilm Cymru am eu cynlluniau ailagor a'u pryderon.

Rydyn ni wedi cyfuno'r canlyniadau hyn gydag awgrymiadau ac adnoddau er mwyn cefnogi arddangoswyr sgrin gyda'u camau nesaf. Darllenwch fwy isod:

Rydyn ni hefyd wedi cydlynu canllawiau a chyngor i sinemâu sy'n ailagor. Byddwn yn diweddaru hwn yma.

^
CY