The Torch Theatre Puts Young Film Ambassadors in the Picture

Following months of development and an extensive recruitment campaign, the Torch Theatre’s Young Film Ambassadors scheme launched this Wednesday (25 March) with its first online session, as the Torch Theatre’s Alex Lloyd and James Gent welcomed aboard its first intake of new members at the start of what promises to be an unmissable opportunity for young people in Pembrokeshire who are interested in film and cinema to experience film in a fun and educational way.

The Torch Theatre Young Film Ambassadors is a new scheme for those aged 14-18 in Pembrokeshire that will give opportunities for young people to watch, discuss and review the latest independent, UK & International, and blockbuster films. The scheme will give the young ambassadors the opportunity to get their reviews seen, and, to find out more about cinema and filmmaking in focused workshop sessions for aspiring reviewers with special guest speakers.

For the first session, the new recruits were joined by Keiron Self, the film editor for Buzz Magazine, who is also an actor, script writer and filmmaker in his own right. Keiron led an engaging, wide-ranging discussion on film, film genres, making your opinion count as a viewer or critic, and his own experiences writing, performing, and developing scripts for film & TV. 

Also present was Hywel Roberts of young people’s film network Into Film Cymru, whose Into Film Festival is the world’s largest free annual film festival, to share with the group just some of the opportunities available for young people to engage with great filmmaking and to develop a critical viewpoint so that they can learn and grow from those experiences.

Due to current COVID restrictions, the Young Film Ambassadors workshops and film screenings are taking place online. Conditions permitting, once the Torch Theatre is fully reopened and operating with a full cinema programme the Torch Theatre looks forward to welcoming its Ambassadors in person to take full advantage of the unique experience of enjoying films on the big screen.

Alex Lloyd, Senior Manager – Marketing, Press & Communications at the Torch Theatre said:

“It was brilliant to meet so many young people from across Pembrokeshire that share a common passion for film and cinema. This is the start of the journey for the Young Film Ambassadors scheme, we have a number of great workshops and films planned over the forthcoming months that will give a great insight into the film industry. There are certainly a few Marvel film fans here in Pembrokeshire, but we will be embracing the very best of independent and UK cinema as part of the ambassadors’ experience.”

The Torch Theatre’s Young Film Ambassadors scheme has been made possible by National Lottery funding distributed by Film Hub Wales, through the BFI FAN Film Exhibition Fund which was awarded to the Torch in the Autumn of 2020.

Diwedd.

THE TORCH THEATRE

The Torch Theatre was established in 1977 and is one of only three venue-based producing theatres in Wales alongside Cardiff’s Sherman Cymru and Clwyd Theatr Cymru. It consists of a 300 seat Main House, a 102 seat Studio Theatre, a bespoke art gallery, bar facilities and an attractive café – Café Torch. In 2007, the venue underwent a major transformation and refurbishment project to create an accessible, comfortable and attractive place to enjoy entertainment and the arts, complete with state-of-the-art digital cinema technology with 3D capabilities. The Torch Theatre offers over 1,300 shows, films, art exhibitions and live broadcasts annually to audiences in excess of 80,000.

Torch Theatre Company’s highly acclaimed productions, which include an annual Christmas show, are directed by Artistic Director Peter Doran and have included Grav, One Man, Two Guvnors, The Wood, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, The Turn of the Screw, The Hired Man, Neville’s Island, Oh Hello!, The Little Shop of Horrors ac An Inspector Calls. In 2015, the Torch Theatre Production Company were double Laurel Award winners for its sell out productions of Grav ac Oh Hello! at the Edinburgh Fringe Festival. 2017 saw Artistic Director Peter Doran being awarded the Best Director Award at the annual Wales Theatre Awards for the bilingual production Belonging/Perthyn (Re-Live in association with Chapter).

The Torch Theatre is a limited company with charitable status and is a publicly funded theatre supported by Arts Council of Wales, The National Lottery and the Welsh Government.

 

Am Canolfan Ffilm Cymru: 

Nod Canolfan Ffilm Cymru ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau i ragor o bobl mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Yn rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI, a gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Cenedlaethol, mae Canolfan Ffilm Cymru yn rheolaidd yn datblygu ffyrdd dyfeisgar i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema gyda’i leoliadau aelod annibynnol. 

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o wyth ‘canolfan’ DU gyfan, rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI ac fe’i cefnogir gyda chyllid y Loteri Cenedlaethol gyda Chapter wedi’i benodi yn Gorff Arweiniol Canolfannau Film (FHLO) yng Nghymru. Ein nod ydy cyrraedd cynulleidfaoedd trwy ddatblygu’r sector arddangos, cynnig cefnogaeth prosiect ymchwil, hyfforddiant a datblygu cynulleidfaoedd. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 225 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 465,000 o aelodau cynulleidfa 

Rydyn ni hefyd yn falch o arwain ar strategaeth sinema cynhwysol DU ar ran FAN BFI.  

Gwefan, Twitter, Facebook 

Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI  

Gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Cenedlaethol. Mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI yn ganolog i nod BFI o sicrhau bod y dewis mwyaf o ffilmiau ar gael i bawb. Fe’i sefydlwyd yn 2012 i adeiladu cynulleidfaoedd ffilm DU ehangach a mwy amrywiol i ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol. Mae FAN yn gydweithrediad DU gyfan, unigryw sydd yn cynnwys wyth canolfan a reolir gan gyrff a lleoliadau ffilm wedi’u lleoli’n strategol ar draws y DU. Mae FAN hefyd yn cefnogi datblygiadau talent gyda Swyddogion Gweithredol Talent RHWYDWAITH BFI ym mhob un o’r canolfannau yn Lloegr, gyda’r genhadaeth o ddarganfod a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr talentog ar ddechrau eu gyrfaoedd.  

Canolfannau Ffilm FAN BFI ydy:  

 • Film Hub Midlands dan arweiniad Broadway, Nottingham mewn partneriaeth gyda Flatpack o Brimingham 
 • Film Hub North dan gyd arweinyddiaeth Showroom Workstation, Sheffield, a HOME Manchester  
 • Film Hub South East dan arwieniad y Swyddfa Sinema Annibynnol  
 • Film Hub South West dan arweiniad Watershed ym Mryste 
 • Film Hub Scotland dan arweiniad Glasgow Film Theatre  
 • Film Hub Northern Ireland dan arweiniad Queen’s University Belfast  
 • Canolfan Ffilm Cymru dan arweiniad Chapter yng Nghaerdydd 
 • Film Hub London dan arweiniad Film London 

 

Gwefan  

Am BFI 

BFI ydy corff arweiniol y DU ar gyfer ffilm, teledu a’r delwedd symudol. Mae’n elusen diwylliannol sydd yn: 

 • Curadu ac yn cyflwyno’r rhaglen gyhoeddus ryngwladol fwyaf o sinema byd i gynulleidfaoedd, mewn sinemau, gwyliau ac ar-lein  
 • Yn gofalu am Archif Cenedlaethol BFI – yr archif ffilm a theledu mwyaf arwyddocaol yn y byd 
 • Yn chwilio am y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr ffilm ac yn eu cefnogi,  
 • Yn gweithio gyda’r llywodraeth a’r diwydiant i wneud y DU yn lle mwyaf creadigol gyffrous a ffyniannus i wneud ffilm yn rhyngwladol. 

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae BFI yn elusen gofrestredig wedi’i llywodraethu gan Siarter Brenhinol Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI ydy Josh Berger CBE. 

Gwefan, Facebook, Twitter  

Am y Loteri Cenedlaethol 

Diolch i chwaraewyr y Loteri Cenedlaethol, mae hyd at £600 miliwn o gyllid wedi ei ddarparu i gefnogi cymunedau ar draws y DU yn ystod y pandemig Coronafeirws. 

Mae'r Loteri Cenedlaethol yn chwarae rhan hanfodol mewn cefnogi prosiectau, pobl a chymunedau yn ystod y cyfnod heriol yma. 

Drwy chwarae'r Loteri Cenedlaethol, rydych yn gwneud cyfraniad rhyfeddol at yr ymateb cenedlaethol i frwydro yn erbyn effaith COVID-19 ar gymunedau lleol ar draws y DU. 

Gwefan, Facebook, Twitter 

^
CY