Ar Gefn y Ddraig | Riding The Dragon

© Cwmni Da
Gwylio’r Rhagddangosiad:
Mae gan y ffilm yma ragddangosiad i aelodau
Mewngofnodwch i wylio

Synopsis

Riding the Dragon follows runner Huw Jack Brassington, as he attempts to complete the hardest five day mountain race in the world, The Berghaus Dragon’s Back Race. We’ll follow his inspirational journey and experience his highs and lows, as he attempts to run 315km down the mountainous spine of Wales. Will he manage to run five ultra marathons in five days having never before attempted one?

Mae Ar Gefn y Ddraig yn dilyn ymgais y rhedwr Huw Jack Brassington I gwblhau ras fynydd pump diwrnod anodda’ y byd, Ras Cefn y Ddraig Berghaus. Cawn ddilyn ei siwrne ysbrydoledig a phrofi’r cyfnodau llon a lleddf yn ei gwmni, wrth iddo geisio rhedeg 315km lawr asgwrn cefn mynyddig Cymru. A fydd o’n llwyddo i gwblhau pum Marathon Ultra mewn 5 diwrnod ac ynta erioed ‘di rhedeg un o’r blaen?

Genre: Documentary

Welsh Connections

Director / Producer: Huw Erddyn
Co-Producer: Neville Hughes
Cast: Huw Jack Brassington
Lleoliad: Filmed in the Welsh mountains
Production Company: Cwmni Da

Technical Details

Length: 55mins 28secs
Language: chysylltiadau
Certificate: 12A
Format: DCP, MOV/MP4
Accessibility: English subtitles

Release

Dyddiad: 2018

Press

Rightsholder: Cwmni Da
Booking Contact: huw.erddyn@cwmnida.tv 

^
CY