47 COPA | Forty Seven Summits

© Cwmni Da
Gwylio’r Rhagddangosiad:
Mae gan y ffilm yma ragddangosiad i aelodau
Mewngofnodwch i wylio

Synopsis

A film following Huw Jack Brassington, as he attempts to run the notorious Paddy Buckley round a 100km fell running challenge. Those who are brave enough to take on the round, climb 8000m over 47 of Wales’ highest mountains in 24 hours. But when a massive summer storm hits Snowdonia, Huw must push the boundaries of his strength, endurance, and determination further than he’s ever done before.

Ffilm yn dilyn Huw Jack Brassington, wrth iddo geisio rhedeg 47 Copa Paddy Buckley her rhedeg mynydd 100km. I’r rhai sy’n ddigon dewr i ymgeisio’r her byddant yn gorfod dringo 8000m dros 47 o fynyddoedd uchaf Cymru mewn 24 awr. Ond pan mae storm enfawr yn taro Eryri, rhaid i Huw wthio ffiniau ei gryfder, ei feddwl a’i ddyfalbarhad ymhellach nag y mae erioed wedi ei wneud o’r blaen.

Genre: Documentary

Welsh Connections

Director / Producer: Huw Erddyn
Co-Producer: Llion Iwan
Cast: Huw Jack Brassington
Lleoliad: Filmed in the Welsh mountains, Eyri
Cyllid: S4C

Technical Details

Length: 46 minutes
Language: Welsh (with English subtitles)
Certificate: 12a
Format: DCP, MOV/MP

Release

Dyddiad: 2020

Press

Rightsholder: Cwmni Da
Booking Contact: huw.erddyn@cwmnida.tv 

^
CY