Film Exhibition Fund Awards: 22/23

Ⓒ Off Y Grid

We awarded £70,000 in National Lottery funding to 13 independent cinemas and film festivals in Wales through our Film Exhibition Fund.  

Fe fydd y cyllid yn galluogi cymunedau Cymreig i ailgysylltu drwy ffilm gan gefnogi eu lleoliad lleol. Gydag undod dan sylw, fe fydd straeon ar sgrin o Gymru ac ar draws y byd, a digwyddiadau a gweithdai arbennig yn edrych ar beth mae’n ei olygu i fod yn Gymreig ar ôl Covid.  

Film Exhibition Fund Awards

Project: Windrush Film Festival

Organisation: Cinema Golau

Cinema Golau, The Windrush Caribbean Festival and community partners are working together to celebrate Windrush Day, educating communities on the contributions made by the Windrush Caribbean community in Wales and UK wide.

Over three days at The Riverfront in Newport, the film festival will offer affordable film screenings, workshops and panel discussions, allowing the venue to reconnect with audiences following Covid restrictions and re-establish links within the film industry.

Project: Hijinx Unity Film Festival

Organisation: Hijinx

Hijinx Unity Festival is an international inclusive arts festival, running every 2 years since 2008. This year, for the first time, a film festival will run alongside, at Chapter Cardiff, Pontio in Bangor and Ffwrnes in Llanelli. Showcasing inclusive work made by and with learning disabled and/or autistic people, it will be made up of features and shorts of all types, panel discussions and Q&As both in person and over Zoom.

Project: Our Films/Filamu Zetu (Swahili)/Ein Ffilmiau (Welsh)

Organisation: Watch-Africa CIC

Watch-Africa will deliver a programme of 4 film screenings in Wales (between April – September 2022) that will include discussions and workshops as part of a film exchange project between East Africa + Wales.

Project: Ujamaa/Ubuntu: 9th edition of Watch-Africa film festival

Organisation: Watch-Africa CIC

The 9th edition of the Watch-Africa Film Festival will look at what connects the rest of the World to the African continent, how to create awareness and understanding of different ways of living and connecting with others. The festival will explore worldwide themes of diversity and inclusion across language, identity and belonging through a programme of films and activities. Specifically, Watch-Africa will explore Ujamaa, a Swahili word meaning collectiveness and consider what inclusion looks like for rural African communities – how they connect to the global movements such as Black Lives Matter and SARS.

Project: Hyper-local R & D Screenings in Riverside

Organisation: Gentle / Radical

Yn dilyn dwy flynedd o Covid ac absenoldeb cyflwyno dangosiadau cymunedol fe fydd Gentle Radical yn ailgysylltu gyda chynulleidfaoedd cymdogaeth a darganfod beth ydy eu anghenion drwy gyfres o ddangosiadau pop-yp yng Nglan-yr-Afon a fydd yn gweithredu fel R&D ar gyfer cyfnod newydd Clwb Ffilmiau Gentle/Radical. Fe fyddan nhw yn treialu amrediad o genre ffilmiau a themâu/materion gyda chynulleidfoaedd lleol, yn cael eu marchnata drwy allgyrraedd lleol uniongyrchol, cnocio drysau, taflennu strydoedd unigol a threfnu ymgynulliadau lleol.

Project: Ar Agor / Open

Organisation: Off Y Grid

Off Y Grid will offer a programme of films and events across six OYG venues: Cellb, Galeri, Neuadd Dwyfor, Neuadd Ogwen, Pontio and TAPE (with potential collaboration with a 7th – Dragon Barmouth) between April and December 2022. In addition to general marketing of the venue programmes, event plans include: Welsh made films including special events around Gwledd and The Welshman, a series of films by award winning female filmmakers such as Jane Campion and Kelly Reichardt, Pride celebration and a programme of films to promote World Mental Health Day.

Project: Community Connection

Organisation: Cellb 

The idea for this project started as a way to show World films in Blaenau Ffestiniog, and has now grown to include independent films, Welsh-made films, documentary, and other underrepresented types of film. Cellb will develop the screenings into events, with food and drinks being served, and Q&A sessions and discussion groups.

Project: Kotatsu Animation Film Festival

Organisation: Kotatsu Animation Film Festival

The Kotatsu Japanese Animation Festival will screen a selection of films at Chapter Cardiff, Aberystwyth Arts Centre and Pontio Bangor TBC), along with online Zoom workshops and Q&A sessions. This year, they are introducing a Manga Comic Café (free Japanese comic reading area) at each venue and in local cafés – to promote Japanese culture alongside the festival. 

Project: Developing Reclaim the Frame in Cardiff

Organisation: Birds Eye View

Building on their initial relationship with Chapter and a number of community screens in the capital, Birds Eye View will develop Reclaim the Frame (RtF) in Wales, with the support of a Cardiff-based Impact Producer, to bring more film events and build a greater community of audiences for films by women and non-binary filmmakers in Cardiff. RtF titles will be screened with live events and conversations from Q&As, to panel discussions and workshops. 

Project: Welsh Connections – films for all

Organisation: Dragon Theatre

Barmouth is a small sea side town which welcomes tourists year-round, particularly during the summer. Through a programme of chysylltiadau film, residents and visitors alike will discover different perspectives of Wales on screen. Shorts, features and special events with talent will introduce audiences to the creative process of filmmaking, Welsh culture and enable the community to reconnect following Covid-19.

Project: Picking up the threads

Organisation: Magic Lantern

Magic Lantern will ‘pick up the threads’ of positivity emerging post-Covid. Through audience research, they will engage with younger audiences and consolidate programming via young crew, inviting more young people to attend their Made in Wales film screenings, monthly Film Club films plus monthly ‘Mor a Mynydd’ films around outdoor activities and a special archive horror screening with live music.

Project: Memo - Cine Adventure

Organisation: Canolfan Gelfyddydau Memo

Mae Cine Memo yn dangos ffilmiau amrywiol Prydeinig, Cymreig, rhyngwladol ac annibynnol ochr yn ochr gyda theitlau ffilmiau poblogaidd gan gynnig sinema fforddiadwy, hygyrch ac ymlaciedig yn gynrychioledig o’r gymuned ehangach. Mae’r rhaglen yn annog mynychwyr sinema i ailymgysylltu gyda’r profiad sinema sgrin fawr a digwyddiadau cymryd rhan. Mae MAC yn cydnabod pwysigrwydd ei rôl fel sinema i helpu’r gymuned i ddod dros Covid, i ailadeiladu o’r effaith enfawr ar eu iechyd a llesiant economaidd a chymdeithasol. Mae digwyddiadau yn amrywio o ddangosiadau ar thema cwricwlwm gydag ysgolion, i ffilmiau teulu penwythnos, cyfeillgar i fabanod a chyd-ganu a gweithgareddau i gefnogi rhieni, gwarcheidwaid, gofalwyr, cynulleidfaoedd anabl a niwroamrywiol.

Project: WOW2023: Indigenous Languages Tour

Organisation: Gŵyl Ffilmiau WOW

Taith Cymru gyfan o 15 o ddangosiadau gyda ffocws ar bobl gynhenid. Eu ieithoedd a diwylliannau ehangach, yn cynnwys sut mae diogelu eu hamgylcheddau naturiol yn cynnig gwerrs hanfodol inni ar gyfer y dyfodol. Mae’r daith yn cynnwys ffilmiau o India, Asia, De America, Affrica a bydd yn digwydd o amgylch Diwrnod Rhyngwladol Menywod. Yng Nghasenwydd ac Abertawe fe fydd Clwb Ffilm WOW yn ymestyn allan i fenywod BIPOC gan gynnig dangosiadau yn ystod y dydd a chynigion ar gyfer y daith ehangach. Fe gaiff y daith ei chynnig hefyd i gymdeithasau ffilm ar gyfer dangosiadau digwyddiadau arbennig.

Project: Cardiff Animation Festival autumn ‘22 programme

Organisation: Cardiff Animation Festival

In 2022, Cardiff Animation Festival will bring independent animated films, from across the world to Wales at Chapter, online and to Welsh venues through a touring programme of Welsh animations and the Best of CAF22. There will be programmes for young audiences at their Cardiff Animation Nights and hybrid CAN Kids events, a programme of shorts about climate emergency, spooky horror shorts for Halloween and Different Voices – a programme of shorts by neuro-divergent animators.

Project: Re-connecting post COVID

Organisation: Theatr Gwaun

Theatr Gwaun attracts audiences across Pembrokeshire to see arthouse and non-mainstream film. Their resident Fishguard Film Society will offer regular international screenings alongside their main programme of British and independent film, which is supported by their Community Film Panel. Audiences will also be able to discover films that portray and celebrate Wales and Welsh culture, connect with local filmmakers and special events. For young audiences there is an Saturday Morning Kids Club and POINT Presents initiatives, where young creatives choose the films.

Project: Abertoir International Horror Festival

Organisation: Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth

Abertoir International Horror Festival promotes and celebrates the history of the horror genre through unreleased new films, cult classics, silent film with live accompaniment, talks, presentations, short films and other special events.  
 
In 2022 audiences can expect feature films from at least 15 countries, presented in person at Aberystwyth Arts Centre and online. The 100ed anniversary of the first Vampire film will feature as a festival theme, along with a Christopher Lee centenary, the actor best known for playing Dracula. There are also plans to screen Welsh horror, special articles, daily newsletters and explorations of horror in gaming. Working with Matchbox, films will be subtitled for hard of hearing audiences, ensuring that the festival is accessible.  

Pitch Pot Awards

Sinema Sadwrn programme

Organisation: Sinema Sadwrn

They will screen a programme of nine films, with screenings of independent British (including Welsh) and international films. Welsh-made short films will be screened before all nine main features, to showcase new Welsh talent and stories that reflect life in Wales and  resonate with the experiences of audience members.

Relaxed (autism friendly) screenings

Organisation: Cellb 

Cellb aim to pilot a relaxed (autism friendly) screening of My Life as a Courgette.

Valley Screen Icons of Neath Port Talbot

Organisation: Gwyn Hall

Valley Screen Icons is a short season of films celebrating local talent. The hope is that this project will inspire the next generation of filmmakers and educate the audience on the area’s rich filmmaking heritage. The diverse selection of films will engage with a wide variety of audiences. Gwyn Hall will screen accompanying educational films and talks before each film. It will also be an opportunity to introduce local talent such as Ivor Emmanuel, Maudie Edwards and Ray Milland.

^
CY