Dewiswch gategori newyddion i weld

Blog
General
Swyddi
Y newyddion diweddaraf
IMS Open Now
It’s My Shout: New Voices from Wales – Documentary CALL OUT

It’s My Shout and BBC Cymru Wales are on the lookout for 4 unique and unheard stories from across the country that relate to the rich and diverse culture in Wales. They want New Voices from Wales. Could it be yours?

The 4 successful candidates will be mentored and have their stories produced into 1 of our 4 documentaries, that will be broadcast on BBC Cymru Wales and iPlayer.

Age and experience isn’t a barrier and they are keen to hear voices that are often not heard in the mainstream media. It’s Your Voice. Your Story. Your Way!

If you have an interesting story and would like to apply for this opportunity, visit: www.itsmyshout.co.uk/docs

Current Deadline : Friday 2nd October (Extension may be considered)

Darllen rhagor
CAF ONLINE POSTER
Gŵyl Animeiddio Caerdydd 2020 yn teithio’r byd!

Mae Cardiff Animation Festival wedi bod yn cynnal gweithgareddau ar-lein i gynulleidfa o bedwar ban byd ers mis Mawrth eleni, pan fu’n rhaid gohirio yr ŵyl ym mis Ebrill o ganlyniad i bandemig COVID-19. Bellach bydd y cyfan yn cael ei gynnal ar-lein am weddill y flwyddyn, gan ddangos y gwaith animeiddio newydd gorau o Gymru a’r byd i gynulleidfaoedd yng Nghaerdydd a thu hwnt. 

Dywedodd Lauren Orme, Cyfarwyddwr Cardiff Animation Festival:

Roedd hi’n siom fawr gorfod gohirio’r ŵyl nôl ym mis Mawrth, ond mae cynnal gweithgareddau ar-lein wedi rhoi ail wynt i ni, a’n galluogi i ddod ȃ’n cynulleidfa ynghŷd a’i diddanu er win bod ni methu cyfarfod wyneb yn wyneb. Rydyn ni wrth ein bodd gallu aildrefnu digwyddiadau Cardiff Animation Festival 2020 ar-lein ar gyfer oedolion, teuluoedd, animeiddwyr a gwylwyr weddill y flwyddyn.

Bydd Cardiff Animation Festival yn dangos rhaglen lawn o ffilmiau byr ar-lein rhwng dydd Sadwrn 24 Hydref a dydd Sul 1 Tachwedd. Caiff 118 ffilm fer o safon rhyngwladol eu dangos mewn saith rhaglen thematig i oedolion, a dwy raglen i blant. O’r myrdd o straeon unigryw gan leisiau o gefndiroedd amrywiol o bedwar ban byd dewisir enillwyr gwobrau Cardiff Animation Festival, fydd yn cael eu cyflwyno ar-lein ar ddydd Sul 1 Tachwedd. A bdd yr ŵyl hefyd yn rhoi llwyfan i rai o ffilmiau animeiddio byr gorau Cymru mewn rhaglen Gymreig ar y cyd ȃ Chapter Moviemaker. 

Ar ddydd Sadwrn 24 Hydref bydd yr animeiddiwr Simon Chong yn ymuno yn fyw o LA lle mae heddiw’n byw a gweithio fel Cyfarwyddwr ar Bob’s Burgers. Ar ôl i awdur y sioe, Loren Bouchard, weld ei fersiwn gartref yn plethu Bob’s Burgers ac Archer cafodd cynnig swydd ar un o hoff raglenni animeiddio’r byd. Bydd Simon yn datgelu mwy am ei siwrnai anghyffredin, ac yn ymuno â Melin Edomwonyi o Creative Mornings Cardiff am sesiwn gwestiwn ac ateb fyw i esbonio sut beth yw gweithio ar eich hoff sioe.

Bydd yr ŵyl yn gwahodd cynulleidfaoedd i brydferthwch Moominvalley gyda’r Cyfarwyddwr Pennodau Avgousta Zoureldi gan roi cyfle i bobl o bob oed ddysgu sut y daeth Gutsy Animations ȃ byd hudolus Tove Jansson a’r Moomins yn fyw ar y sgrîn fach. Gall gwylwyr hefyd fynd gamu i ganol tywyllwch Heart of Darkness. Mae’r ffilm animeiddio tywod hir gyntaf erioed yn cael ei ffilmio ar hyn o bryd yng Nghaerdydd a bydd y Cyfarwyddwr, Gerald Conn, yn rhoi cip tu ôl i’r llenni ar yr addasiad o nofel gignoeth Joseph Conrad.

Ymhlith y paneli diwydiant bydd Adrodd Stori ar gyfer Animeiddio, gyda thrawstoriad o weithwyr y byd animeiddio yn trafod beth sy’n gwneud stori dda dan gadeiryddiaeth yr awdur a’r cyfarwyddwr gwobrwyog Evgenia Golubeva. Bydd yr ŵyl yn meithrin, ac yn rhoi llwyfan i animeiddwyr niwroamrywiol ar y cyd ȃ Biggerhouse Film, ac ar ddydd Gwener 30 Hydref bydd cyfle i gynulleidfaoedd weld gwaith newydd sbon a chyfrannu at drafodaeth ar niwroamrywiaeth yn y byd animeiddio. Caiff animeiddwyr hefyd gyfle i gael adborth proffesiynol ar eu gwaith mewn Animation Grill ar-lein sy’n cael ei adfywio gan Gareth Cavanagh ar gyfer Cardiff Animation Festival 2020 ar-lein.

Yn agor y rhaglen o ffilmiau byr ar nos wener 23 Hydref bydd fersiwn arbennig o Cardiff Animation Nights - y noson bob deufis lle dechreuodd y cyfan. Dangosir y ffilmiau fel arfer ym mar Kongs yng Nghaerdydd, ond ers mis Ebrill mae Cardiff Animation Nights wedi eu cynnal ar-lein gyda dros 1000 o Gaerdydd ac ar draws y byd yn tiwnio i mewn i wylio ffilmiau animeiddio annibynnol a mwynhau’r holl emojist yn y chat!

Mae’r tîm wedi bod yn cynnal diwgyddiadau ar-lein ers Ebrill 2020 diolch i nawdd Cronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru, Film Hub Wales fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) y BFI, y Loteri Genedlaethol, a FilmFeelsConnected, tymor sinema ar draws y DU a gefnogir gan y Loteri Genedaethol a BFI (FAN). 

Cefnogwyd Cardiff Animation Festival Climate Assembly ym mis Ebrill gan Clwstwr, lle ymunodd cynrychiolwyr y diwydiant o bedwar ban byd i drafod sut i wneud y diwydiant yn fwy gwyrdd. Cydweithiodd yr ŵyl gyda ScreenSkills i gynnig dosbarth meistr Sgwrs gyda Lorraine Lordan gan godi’r llen ar yrfa yn cyfarwyddo animeiddio, a thrafodaeth banel Cynhwysiad mewn Animeiddio i weld sut allwn ni greu diwydiant tecach a mwy amrywiol. Cynhaliwyd gweithdai creadigol ar-lein gan gynnwys cyflwyniad Cymraeg i fodelu gyda’r animeiddiwr Laura Tofarides, a gweithdau darlunio gyda’r artist o Gaerdydd Kyle Legall mewn partneriaeth gyda Cinema Golau. Mae’r Cardiff Animation Nights misol wedi dod â ffilmiau byr annibynnol ii gynulleidfaoedd hen a newydd, gyda dros 300 o enwau newydd yn tanysgrifio i sianel YouTube Cardiff Animation, tra bod Cardiff Animation Kids ar fore Sadwrn wedi bod yn cyflwyno plant i animeiddio annibynnol.

Noddir Cardiff Animation Festival gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru Wales, a Canolfan Ffilm Cymru fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa’r BFI Film (FAN), BFI NETWORK Wales, ac Ymddiried drwy Gronfa Ysgoloriaeth Owen Edwards, gyda nawdd ychwanegol gan Cloth Cat Animation, Picl Animation, Creative Europe Desk UK – Cymru, Prifysgol De Cyrmu, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Jammy Custard Animation, Gwobrau Animeiddio Prydain, S4C a Chronfa Sgiliau Animeiddio ScreenSkills gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau animeiddio o’r DU.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch Cardiff Animation Festival ar Twitter, Facebook ac Instagram a chofrestru i dderbyn ein cylchlythyr e-bost.

Darllen rhagor
THRIVE JPEG 004
35 International Shorts Celebrating the Diversity Of LGBT+ Lives Across the World Compete For Prestigious £30,000 Iris Prize 2020

Thirty five international filmmakers are set to compete for £30,000 prize money as the organisers of Cardiff’s International LGBT+ Short Film Prize, Supported by The Michael Bishop Foundation have today announced the shortlisted films in competition for the world’s largest international LGBT+ short film prize. The Iris Prize LGBT+ Film Festival runs 6th to 11th October. 

Iris Prize has 25 international partner festivals who nominate films each year for the Iris Prize shortlist, with the rest being chosen by a pre-selection jury from a record number of films entered through open submissions.

UK audiences can join in the experience for the first time in the festival’s history, by watching all the nominated shorts for free online, ensuring it reaches a wider audience than ever.

Directors from India, China, Brazil and Macedonia compete with counterparts from the UK and around the world, offering dramatically diverse representations within the global LGBT+ community.   Filmmakers share personal family expectations and the intimacy of relationships alongside the transformative impacts of meeting the right person at the right time. They stand alongside sobering stories of cultural, political or even family restraints that mean fighting for the freedom to be true to self, overcoming fear, hostility and alienation.  We encounter characters who are tentatively exploring their sexuality for the first time or breaking free of their past to embrace unique identities and genders.  Plus, at a time when we need it most, there are reminders that there is plenty to be joyful about, and reason to laugh out loud.

The one uniting factor in all 35 films is an exhilarating celebration of lives of LGBT+ people across the world.

This year’s shortlisted films in alphabetical order are:

1-1 (Sweden, 2020)   –  directed by Naures Sager
ALL GOOD THINGS  (Australia, 2019)  –  directed by Simon Croker
BABY  (USA, 2019)  –  directed by Jessie Levandov
BATHROOM TROLL (USA, 2018)  –  directed by Aaron Immediato
BLACK LIPS (Australia, 2018)  –  directed by Adrian Chiarella
BLACKN3SS (Brazil , 2018)  –  directed by  Diego Paulino
BOYS (BANIM) (Israel, 2020) –  directed by Lior Soroka
BREAK IN (USA, 2020) –  directed by Alyssa Lerner
CICADA (Czech Republic , 2020)  – Piaoyu Xie
DIRTY (USA, 2020)  –   Matthew Puccini
DOWN DOG (USA, 2020)  – directed by Shae Xu
DRIFTING (China, USA, 2019)  –  directed by Hanxiong Bo
HIS NAME (HANN)  (Iceland, 2018) –  directed by  Runar Thor
OCTOBER (USA, 2019) –  directed by  Mae Mann
ON MY WAY (Belgium, 2020) –  directed by Sonam Larcin
ORVILLE + BOB (USA, 2019) –  directed by Alan Griswold
PEACH (Australia, 2020) –  Rowan Devereux & Sophie Saville
PRETTY GIRL (CAILÍN ÁLAINN) (Ireland, 2019) –  directed by Megan K Fox)
QUEENS (UK, 2020) –  directed by  Nick Bechman
SAVING CHINTU (India, 2020) –  directed by Tushar Tyagi
SELMA AFTER THE RAIN (Brazil, 2019)  –  directed by Loli Menezes
SHEAR AVORY: TO BE CONTINUED  (USA, 2020)  –  directed by Abram Cerda
SHHH! (HYSJ!) (Norway, 2019)  directed by Nini Kjeldner
SHORT CALF MUSCLE (Netherlands, 2019)  –  directed by Victoria Warmerdam
SNAKE (Macedonia, 2020)  –  directed by Andrey Volkashin
THE CYPHER  (USA, 2020)  –  directed by Letia Solomon
THE PASSING (UK,  2020) –  directed by Nichola Wong
THE SHAWL  (USA, 2020) –  directed by Sara Kiener
THE WAY WE ARE (Canada, 2020)  –  directed by Amanda Ann-Min Wong
THRIVE (UK, 2019) –  directed by Jamie Di Spirito
UNTITLED SEQUENCE OF GAPS (Germany, 2020) – directed by  Vika Kirchenbauer
VICTORIA (Spain, 2020 –  directed by Daniel Toledo Saura)
WE NEED TO TALK ABOUT THE RING (Taiwan, 2020) –  directed by Yichi Chen
WHEN IN ROME (PAESE CHE VAI) (Italy, 2020)  –  directed by Luca Padrini
WINGS (UK, 2020)  –  Jamie Weston

Acknowledging the challenges that this year’s event have presented, Andrew Pierce, Iris Prize chair says:

Back in April we watched everything around us change as life here in the UK and the rest of the world became a frightening journey into the unknown. Almost everything that we knew for certain was taken away from us. During the height of the pandemic the entertainment sector became a lifeline, sharing stories to entertain millions during the lockdown. It also became a victim as the need to protect people from Covid-19 meant we had to stop filming.

  He continues,

The Iris Prize could quite easily have become a victim to this unprecedented pandemic. Luckily our dear friend Lord Glendonbrook was determined to offer some hope to the LGBT+ film sector and early on committed the Michael Bishop Foundation to present the 2020 Iris Prize whatever happened. Together with the support of our sponsors and funders team Iris have been working on our most ambitious festival ever, but more about this later.

This is why I’m delighted to share with you the Class of 2020. The 35 short films in competition are the best of the best. They represent excellence in storytelling, taking us the viewer to places that only film can. Pointing a bright spotlight on the lives of lgbt+ people making sure that we are seen in all our colourful diversity.

With Iris making its programme available online, Andrew Pierce says, “2020 is the year we take the Iris Prize LGBT+ Film Festival online, making it available to everybody in the UK and from 6 – 11 October all screenings will be free. These 35 short films are what I believe to be the perfect way to engage a new audience and keep our traditional audience happy.”

The trailer of the 35 films competing for the 2020 Iris Prize is available here: youtu.be/tmRHc6DtLBg

The organisers have also confirmed the names of the 15 short films competing for the Iris Prize Best British short award, supported by Film4 and Pinewood Studios Group.

The festival opens on Tuesday 6th October and close on Sunday 11th October, with all screenings, talks and events available online for free. There will also be a pay-per-view catch-up service which will run until the end of October.

The main festival sponsors are: The Michael Bishop Foundation, Welsh Government, the BFI awarding funds from the National Lottery, Ffilm Cymru Wales, Film 4, University of South Wales, Co-op Respect, Bad Wolf, Gorilla Group, Peccadillo Pictures, Pinewood Studios, Attitude Magazine, Diva Magazine and The Ministry of Sound.

Mae'r ŵyl hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â BAFTA Cymru, Pride Cymru a Stonewall Cymru.

Darllen rhagor
Divide And Rule Never!
Opening Up the Archives to Young Filmmakers symposium – September 11th

There are two weeks left to register for Opening Up the Archives to Young Filmmakers, a free one-day online symposium on September 11th: www.archivesforeducation.com/symposium

The symposium explores the creative and learning opportunities archive material can offer to young filmmakers, including the launch of the new Make Film History project, funded by AHRC and the Irish Research Council, which makes available archive films from the BFI, BBC Archive, the IFI Irish Film Archive and Northern Ireland Screen for creative reuse by young filmmakers. 

The day will include case studies of working with archive material in education and the community, a session on copyright and creative reuse, and a masterclass with Rubika Shah, director of the acclaimed archive-driven documentary White Riot, which documents the Rock against Racism movement in the 1970s.

Registration is free through Eventbrite and you can follow the project on Twitter.

Darllen rhagor
Cinema First Invites Everyone to Fall in Love with the Big Screen All Over Again
Cinema First Invites Everyone to Fall in Love with the Big Screen All Over Again

London – August 20, 2020: Cinema First, the industry body charged with the promotion of UK cinemagoing, has today launched #LoveCinema, a nationwide campaign designed to capture the attention of audiences across the country and remind them of the unique experience that only the big screen can offer. 

After months of being closed due to lockdown, cinemas are back, rolling out the red carpet for audiences to experience the sheer joy of escaping for a couple of hours, leaving their everyday lives behind and enjoying a film in all its technicolour glory, asserting that now more than ever, stories need to be seen on the big screen. 

The #LoveCinema campaign celebrates the nation’s love of cinema, a central part of our community and the most accessible and popular form of ticketed cultural entertainment in the UK. 

At the heart of the campaign is a cinematic montage created by Empire Design which celebrates the wonder of cinema, stories that have captured our imaginations, shaped memories, moved us to tears, made us laugh, and opened our eyes to alternative worlds. 

The montage featuring over 50 films pays tribute to some of the most memorable moments from cinema history including the ground-breaking cultural treasure The Wizard of Oz, winner of 11 Oscars Ben Hur, number one on the IMDb poll of greatest films ever made The Shawshank Redemption, the timeless musical classic My Fair Lady and the iconic underdog crowd-pleaser Rocky

It also teases the most anticipated films hitting screens this year, including Christopher Nolan’s espionage thriller Tenet, Daniel Craig in his final outing as James Bond in No Time to Die, Gal Gadot reprising her iconic superhero role in Wonder Woman 1984, Marvel’s Black Widow starring Scarlett Johansson and Denis Villeneuve’s hotly awaited adaptation of the evolutionary sci-fi epic Dune starring Timothée Chalamet. 

The music to the montage, ‘This Little Light of Mine’, was chosen for its beauty and the metaphorical connection between light and the cinema projector. Originally penned by Harry Dixon Loes in the 1920’s as a children’s gospel song, there have been many famous versions created. The campaign features three versions; by the Rend Collective, Dionne Warwick and one created specifically for this film. 

The trailer will play out on film distributors’ and cinema operators’ own websites and social channels, as well as being supported by a ‘paid for’ multimedia campaign. 

The campaign follows on from the industry-wide safer cinema initiative, with cinemas following a comprehensive set of government guidelines, produced by the UK Cinema Association in consultation with a range of government agencies and industry partners, to ensure that cinemagoers feel as comfortable and safe as possible. 

In a regular audience survey undertaken on behalf of the industry by MetrixLab, cinemagoing has been repeatedly highlighted as the third most missed out-of-home activity during the lockdown, with audiences favouring the unique big-screen spectacle and wonderfully immersive experience that only cinema can offer. 

A wide slate of films is on offer for film fans of all ages, including new releases, all-time classics, franchise favourites, independent gems, animations and event cinema, plus a broad range of genres such as comedy, documentary, musical, horror, romance and sci-fi from the UK and beyond. 

Iain Jacob, Cinema First Chair explained: 

The #LoveCinema campaign has been launched to encourage audiences to return to the cinema to fall in love all over again with the unparalleled experience that only the big screen can deliver. The global pandemic has had a colossal impact on the film industry, presenting cinemas across the UK with unprecedented challenges. As an industry that employs over 20,000 dedicated people, of which 40% of are under the age of 30, they need our support. Cinemas are ready to welcome audiences back, and we are calling on the great British film-loving public to escape back to the cinema and enjoy a safer big screen experience.

Watch the trailer for #LoveCinema here

Darllen rhagor
FILM FUND 2
BFI FAN announces new Film Exhibition Fund to bring UK audiences back to communal film experiences

BFI FAN Film Exhibition Fund

BFI FAN announces new Film Exhibition Fund to bring UK audiences back to communal film experiences

 

The BFI has announced the BFI FAN Film Exhibition Fund is now open, with National Lottery funding available to exhibitors across the UK. The new Fund will support activity to re-engage audiences with collective, big screen film experiences at film festivals, mixed arts venues, and both community and traditional cinemas. As part of a comprehensive package of support for film exhibitors – including the Government’s £30m Culture Recovery Fund for Independent Cinemas in England launched last week – the Film Exhibition Fund will support dynamic cultural programming and activities to engage diverse audiences.

Ben Luxford, BFI’s Head of UK Audiences, said:

“We know the best place to watch film is on the big screen, but the UK’s many indie venues and smaller exhibitors also serve as vital cultural spaces where audiences can connect with their local community, make new and surprising discoveries and be inspired by this most accessible art form in a communal setting. With the generous support of Government and National Lottery, our wealth of film exhibitors are in a position to restart activity, and this funding is there to support them – to continue being brave with their programming choices and to best serve audiences wherever they live in the UK.”

How to apply for the BFI FAN Film Exhibition Fund

BFI FAN is a unique collaboration of eight Film Hubs managed by leading film organisations across the UK, who will each distribute the funding in their region or nation. 

This BFI FAN Film Exhibition Fund will enable FAN Members to deliver a broad range of programming once they restart, ensuring excellent British and international independent cinema is available to audiences all over the UK. Other priorities of the Fund are incentivising exhibitors to embed inclusion and environmental sustainability into their approach to reopening, post shut down.

Key dates:
Applications open: Mon 17 August 2020
Applications close: Wed 30 Sept 2020
Ffenestr gweithgarwch: Mid Oct 20 – March 21

Activity can vary in length, scale and format. Members can apply for up to £10,000 (note that there are slight regional variations on this) and support can cover programming, marketing and associated costs. 

All proposals must also be able to set out how they will address the BFI Diversity Standards and sign up to the BFI Anti-Bullying and Harassment Principles, as well as demonstrate how they will operate safely during Covid-19, reference can be made to the UKCA’s Cinemas – keeping workers and customers safe during Covid-19 Guidelines.    

Due to the limited resources available, and FAN’s commitment to environmental sustainability, drive-ins will not be supported through this fund. Online activity will only be a priority when accompanied by ‘in venue’ work.

Vital support for UK exhibitors impacted by COVID-19

The BFI FAN Film Exhibition is part of a package of support from the UK Government and the BFI, awarding National Lottery funding, to enable many independent cinemas to survive the shutdown which hit arts and cultural venues badly and with immediate impact. 

The BFI FAN Resilience Fund opened in April offering £1.3m in emergency funding to exhibitors in critical need as they continued to face months of closure and uncertainty, awarding 130 FAN Members grants ranging from £415 to £23,000 each. The Government’s £30m Culture Recovery Fund for Independent Cinemas in England is now open, providing funding to cover COVID-related health and safety costs, and grants to support independent cinemas operate under the restricted conditions and at limited capacity due to social distancing measures. The UK Government has also provided funding to support cinemas in Scotland, Wales and Northern Ireland, which will be managed by the devolved Government administrations. Funding available to Film Hub Scotland members includes funding from Screen Scotland.

As part of the industry-wide BFI Screen Sector Task Force, the UK Cinema Association led on publishing guidance on the safe operation of cinemas and mobile cinemas. Working safely during COVID-19 in cinemas, which is regularly updated to meet the latest government guidance, is produced in consultation with the Department for Digital, Culture, Media, Public Health England (PHE) and the Health and Safety Executive (HSE).

BFI’s support and recovery strategy for the screen industries

The BFI put in place a package of support for individuals, organisations and businesses across the sector that have been most impacted by COVID-19 (including the BFI FAN COVID-19 Resilience Fund, Production Continuation Fund, Sales Company Organisational Fund and COVID-19 Emergency Relief Fund with The Film & TV Charity for freelancers) and through the BFI Screen Sector Task Force, it continues to work with industry and Government to develop and implement a robust, sector-wide strategy for recovery.

A number of significant initiatives have resulted from the work of the Screen Sector Task Force, including the Culture Recovery Fund for Independent Cinemas in England; a Government funded scheme to support independent film and television production struggling to get coronavirus-related insurance; creating guidance for film and television production to restart and cinemas to reopen, both given the green-light by Government and Public Health England; and the quarantine exemption for film and high-end television cast and crew.

Download the full press release here.

 

Film Hub Members can apply for the Film Exhibition Fund yma.

Darllen rhagor
Off Y Grid Screening Of Gwen
Into Film’s “Cinema’s That Made Me”: Pauline Williams From Off Y Grid, North Wales

Gyda sawl sinema dal ar gau oherwydd COVID-19, ry'n ni'n parhau i ddathlu lleoliadau annibynnol ar draws y DU yn ein cyfres 'Sinemau ein stori'. Dyma gyfweliad arbennig gyda Pauline Williams, Off y Grid, am y prosiect aml-leoliad sydd wedi'i gefnogi gan Canolfan Ffilm Cymru ac sy'n anelu i ddod a chymunedau ynghyd i wylio ffilmiau annibynnol Prydeinig. Nod Canolfan Ffilm Cymru, that aims to reduce isolation and increase engagement with British and independent film.

Mae Off y Grid yn brosiect sy'n gweld lleoliadau yn cyd-weithio ar daws Gogledd Cymru er mwyn darparu gwasanaeth gymunedol i gynulleidfaoedd ardaloedd gwledig a dathlu treftadaeth leol. Mae'n nhw'n gweithio ar y cyd i ddarparu rhaglenni tymhorol fel bod modd denu cynulleidfa ehangach ar draws yr ardal. Dyma Pauline Williams, Rheolwr y Prosiect, yn egluro sut y mae'n nhw'n cyd-weithio er mwyn gwella'r profiad i'r gynulleidfa ac er mwyn gallu rhannu arbenigedd ar draws y sinemau, mae hefyd yn son am ei phrofiadau cyntaf hi o'r sinema ac sut y mae'r profiadau hyn yn dylanwadu ar ei gwaith heddi.

Beth mae Off y Grid yn ei gynnig i'r gynulleidfa?

Mwy o bobol. Mwy o ffilmiau. Mwy o lefydd. Dyna ydi amcan prosiect Off Y Grid (OYG). Mae OYG yn cydlynnu partneriaeth unigryw rhwng saith canolfan yng Ngogledd Cymru sy'n gweithio ar y cyd i hyrwyddo ffilmiau annibynnol, Prydeinig a ffilmiau byd i gynulleidfaoedd mewn ardal wledig. Mae OYg hefyd yn cynnig arlwy o ffilmiau clasurol cyfarwydd yn ogystal â dathlu treftadaeth Cymru trwy ffilmiau archif.

Mae'r 7 canolfan - CellB, Galeri, Pontio, Neuadd Dwyfor, Neuadd Ogwen, Tape Community Music & Film a Theatr y Ddraig - yn cynnig profiadau gwahanol o ran gofod a lleoliad ond yn rhannu'r un meddylfryd gyda'r diwylliant Cymreig, etifeddiaeth a hygyrchedd yn ganolig i'r arlwy. Wrth gyd-weithio gellir hyrwyddo ffilmiau mwy heriol i gynulleidfa ehangach. Wrth rannu syniadau ceir cyfle i greu profidadau sinema newydd yn yr ardal.

Wedi ei ariannu gan Film Hub Wales, mae'r prosiect yn cynyddu gweithgareddau ar draws Gogledd Cymru mewn ardaloedd sy'n aml yn dioddef o ddiffyg nawdd a digwyddiadau celfyddydol. Mae'n digwyddiadau yn cysylltu â'r gymuned ac yn cynnig darpariaeth gelfyddydol, yn annog trafodaeth ac yn ehangu gorwelion trwy gyfrwng ffilm. Yn ogystal â dangos ffilmiau rydym yn cyflwyno gweithgareddau ychwanegol (fel sesiynnau holi ac ateb) ac yn cydlynnu gyda gwyliau ffilmiau a digwyddiadau sinematig yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym yn cyd-weithio gyda nifer o bartneriaid rheolaidd ond yn barod i ehangu'n gorwelion gyda phartneriaid newydd er mwyn hyrwyddo ffilm. Yn ddiweddar rydym wedi bod yn cynnig sinema pop-up i gymunedau lleol a'r bwriad yw ehangu ar ein darpariaeth yn y maes yma yn ogystal â pharhau i ddatblygu cynulleidfa o bob oedran yn yr ardal.

Beth oedd eich swydd gyntaf? Sut arweiniodd hyn at Off y Grid?

Ar ôl cychwyn gyrfa yn y BBC Caerdydd a chael hyfforddiant yn gweithio ar ddramau a chyfresi teledu bum yn gweithio'n llawrydd nes i mi ymuno fel Cynhyrchydd â chwmni Gaucho a chyd-weithio gyda'r cyfarwyddwr Endaf Emlyn. Bu'r cwmni'n gyfrannwr allweddol yn y byd ffilm yng Nghymru ac roeddwn yn gyfrifol am gynhyrchu'r ffilmiau arobryn Un Nos Ola, Gadael Lenin, Y Mapiwr yn ogystal â dramau unigol a chyfresi drama ar gyfer teledu.

Cariad at ffilm a'r awydd i rannu'r brwdfrydedd yna a chynnig profiadau sinematig unigryw i gynulleidfaoedd hen a newydd sy'n fy nghyrru i gyd-weithio ar OYG.

Ydy ffilm a mynd i'r sinema wedi bod yn ro'ch bywyd erioed?

Pan yn blentyn roedd cael mynd i'r Majestic yng Nghaernarfon i glwb ffilm ar fore Sadwrn yn brofiad rhithiol. Doedd dim byd gwell nag ista'n y gynulleidfa yn disgwyl yn eiddgar i'r golau ddiffod yn ara deg a'r llenni i agor led y pen i arddangos sgrîn enfawr. Roedd bod yn y tywyllwch mewn byd arall yn brofiad mor gofiadwy. Dwi'n cofio mynd efo fy mam i weld Summer Holiday a'r llliwiau yn dallu'r llgadau. Ond yn fwy na hynny roedd y teimladau a ysgogwyd gan y ffilmiau mor bwerus.

Yn ddiweddarach roeddwn yn mynychu'r Coliseum yn Port a'r Forum yn Blaenau yn rheolaidd. (Yn anffodus does na'r un o'r sinemau yma'n bodoli bellach) Does dim byd mwy cyfareddol na bod yn yr hanner gwyll yn cael y'ch tywys i fyd arall. Does dim ffiniau i ddychymyg. Yn sicr roedd dylanwad y sinema yn y blynyddoedd cynnar yn allweddol yn fy newis o yrfa.

Sut y mae gweithio a'r lleoliadau san sylw wedi dylanwadu ar eich gwaith chi heddi?

Mae'r profiadau ges i o wylio ffilm ar y sgrîn fawr ac ymgolli mewn byd arall yn y sinemau cymunedol, lleol yma yn f'ysbrydoli i gynnig profiadau tebyg i gynulleidfaoedd heddiw. Roedd mynd i'r sinema yn brofiad rheolaidd, fforddadwy a'r rhaglen yn amrywiol felly roedd cynulleidfa'n derbyn a gwerthfawrogi pob math o ffilm- a hynny ar stepan drws.

Mae gwylio ffilm ar sgrîn fawr yn brofiad hudolus, rhithiol. Mae bod yn rhan o gynulleidfa sy'n cyd-rannu emosiwn yn deimlad cynhwysol, cyfrin. Mae ffilm yn gallu cyfareddu. Mae'n cynnig allwedd i fydoedd eraill. Mae'n ysgogi emosiynnau. Mae'n gynhwysol ac yn drawsnewidiol.

Gan bod sinemau ar gau oherwydd COVID-19, ydych chi wedi dechrau unrhyw fentrau newydd fel Off y Grid?

CellB wedi bod yn gweithio'n rheolaidd i gynnal a hybu Gwallgofiaid trwy drefnu sesiynnau ar lein gyda Rhys Ifans fel mentor i brosiect gwneud ffilm fer.

Darllen rhagor
V7 Landscape Edit (1)
Three Films Festival

Watch The Three Films Festival online Friday 31st July – 2nd August

In this period of challenge and uncertainty for the creative industries, film Festivals in Wales have responded by coming together to promote the importance of Festivals in our communities and provide a new national and international platform to celebrate young talent in Wales. This initiative has been led by the Wicked Wales International Youth Film Festival in Rhyl and supported by Film Hub Wales as part of the BFI Film Audience Network (FAN), made possible by the National Lottery.

First Minister for Wales Mark Drakeford MS/AS says:

“At a challenging time for the arts, it is inspiring to see Welsh film festivals coming together to give young film makers this opportunity to share their creativity.

“The creative industries sector is one of the fastest growing in Wales and we are very proud our country is recognised as a centre for film and TV production. Innovative events like this will help to nurture the incredible pool of future talent we have, even in the most difficult circumstances.

“I would like to wish the Three Film Festival the very best of luck and congratulate Wicked Wales and everyone who has brought this to life.”  

Festivals from all corners of Wales have joined together in a new Wales Youth Festival Network WYFN. The WYFN Network is being launched with a new national ‘Three Films Festival’. The Festival will screen up to three films from each of the many established film festivals in Wales and has also welcomed films from S4C, Hijinx and Into Film. The films screened have all been made by or for young audiences aged approximately 15-25. 

The Festival this year will be online and will take place between Friday 31st July and Sunday 2nd August. The programme will include film screenings and an industry programme supported by Film Feels Connected on aspects of filmmaking.

Lorraine Mahoney, WYFN Coordinator says:

“Three Films Festival demonstrates the commitment by film festivals across Wales to want to help support and develop the next generation of cinema goers and filmmakers with this inspiring online showcase of films and events. It is a coming together and a celebration of the work begun by WYFN and its film festival partners, who are all working together to screen a wider range of films to young audiences in Wales.”

Rhiannon Hughes, Director of Wicked Wales Festival adds: 

“Wicked Wales Festival has benefited enormously from belonging to an international youth film festival network ‘Youth Cinema Network’ (YCN) in terms of sharing ideas and best practice, collaborating on projects and raising funds together. It was this experience which we wanted to introduce to Wales to strengthen support for Festivals in Wales. We are grateful for the support of Film Hub Wales who have worked with us for a number of years to develop the new network.”

Mark Williams, Iris Prize Outreach and Education Manager:

“We’re delighted to be sharing some of the films we have made with young people. We’ve been inspired by the creative talent we have here in Wales, as our next generation of filmmakers begin their journey. We hope people enjoy watching these films as much as we’ve enjoyed making them.”


The full festival programme is available on the www.wickedwales.com website and WYFN Facebook page.

Follow twitter @wales_youth for regular updates and subscribe to the YouTube festival channel to watch the free online film festival. And visit their facebook Wales Youth Festival Network neu Wicked Cinema

Read/download the full Press Release here

Darllen rhagor
MJPL6393
This Way Up Development Forum: Call for Participants

BFI’s Film Audience Network is looking for a group of creative and committed individuals to join the This Way Up Development Forum. The role of Forum is to support and shape the programme for the annual conference, now in its seventh year.

Background

This Way Up (TWU) is the annual UK film exhibition innovation conference that promises to inspire and enlighten, provoke and challenge.

With audience behaviour changing at an accelerating rate it’s more crucial that This Way Up provides a space where film exhibitors come together to discuss the pressing issues, to learn about new models, new thinking and new opportunities and to meet each other to share our experiences.

TWU was created by Film Hub Scotland and Film Hub North in 2014 and is a key part of the BFI Film Audience Network’s Member Support and Development programme. The event is produced in collaboration with Film Hub Midlands with significant input from the other Hubs within the FAN and key partners of the network.

With previous editions taking place in Newcastle, Manchester, Glasgow, Hull, Liverpool and Nottingham, 2020 sees This Way Up adapt to the current global health crisis. Further details on how this year’s conference will be delivered to follow.

This Way Up Development Forum

For the 2020 edition we are inviting a group of up to 8 people to support in the development of ideas, content and future ambitions.

We’re looking for curious, imaginative, inspiring, playful and engaged individuals from a range of backgrounds and with a range of specialisms. We’re looking for people with a passion; whether they be long-term professionals or volunteers doing it in their spare time.

We are hoping for genuine, insightful, constructive input from you and will be sharing information that is potentially unstructured or in early drafts so ask that this be kept in strictest confidence.

The Development Forum will: 

 • Have key experience in film exhibition and be able to visualise the potential of TWU
 • Be able to contribute to collaborative discussions thinking creatively to produce a programme of high quality
 • Be willing to work as a member of a team, to state personal convictions and, equally, to accept majority decisions and be tolerant of other views
 • Be able to act with integrity and in the best interests of the FAN, avoiding personal conflicts of interest

We’re very keen to work with people from a range of backgrounds and lived experiences, so encourage people from under-represented backgrounds – young people, socio-economically diverse, D/deaf and disabled, Black, Asian and minoritised ethnicities, LGBTQIA+ – to apply.

Your commitment to us:

 • To advise and support us in shaping a creative, vibrant and fresh programme for TWU
 • To attend the first online development meeting on 20th August
 • To attend the second online development meeting in early October
 • To participate in This Way Up online/in Bristol on 3rd and 4th December

Our commitment to you:

 • £500 fee for participation
 • Recognition for contribution towards TWU 2020 programme
 • We understand many barriers exist for people wishing to take part in this type of group so can offer support for childcare, access costs and other costs you may need covered, please speak to us if you have any questions about this.

Timeline:

Monday 20 July: Inviting applications

Monday 3 August: Deadline for applications

Between 10-13 August: Telephone or email interviews

Friday 14 August: Confirmation of Development Forum Team

Thursday 20 August: First online Development Forum Meeting (4hrs minimum, with breaks)

How to Apply:
If you are interested, send an email to: sayhi@thiswayupcon.com by Friday 3 August, stating the following:

 • Your current role, interests, passions or profession
 • A short statement (no longer than 200 words) on why you are interested in joining the Forum and what experience (professional or personal) you bring
 • Your contact information, email address and telephone number
  Whether you would like a call back to talk about childcare or access costs

Find out more:  
www.thiswayupcon.com
www.twitter.com/thiswayupcon

Darllen rhagor
Love Couple At Home
Film Feels – Connecting film fans with online cinema
UK-wide film programme, Film Feels Connected, brings a whole new dimension to lockdown for film fans

Streaming services added 4.6 million subscribers in the first eight weeks of UK lockdown. As we’ve acclimatised to COVID-19 restrictions, a major season of film from the BFI Film Audience Network has been giving film fans a whole new world of film to explore.

Bringing together more than 50 programmes from UK cinemas, festivals and film societies, the season offers UK film fans new ways to connect with unique, bespoke and diverse film screenings and special events, beyond the tried and tested streaming platforms.

Upcoming highlights include:

 • Africa in Motion: Looking Back, Reaching Forward, August 2020. Screenings of classic and contemporary African films, plus discussion to explore and critique, representations of Blackness on-screen.
 • Doc‘n Roll Film Festival: We Out Here Festival x Doc‘n Roll, 19-22 August. This partnership between Doc n Roll and Gilles Peterson’s We Out here Festival will present Music docs + Q&As exploring Black excellence and anti-racism in British music history
 • Kino Klassika: Klassiki – Cinema on the Hop, May-August 2020. An online weekly curated selection of Soviet, Russian, Caucasian and East European cinema from early silent cinema, to masterpieces of animation, from post-war classics to contemporary Cannes winners. Coming up in August is Tashkent Film Encounters: a season of rare gems from Central Asia.
 • Matchbox Cineclub: Tales from Winnipeg 28-31 August. Matchbox present a limited season in collaboration with the Winnipeg Film Group, including rare and exclusive work from John Paizs, Guy Maddin, Kevin Nikkel & Dave Barber. The season and all additional content will feature brand-new SDH/captions for D/deaf audiences.
 • Pilot Light TV Fest: Season 5, the Digital Special, 15-16 August. Presenting 23 brand new TV Pilots and web series for audiences to obsess over, as well as meeting the talent behind them with a selection of Q&A’s and video introductions.
 • Slapstick Festival: Laughter Out of Lockdown, April-August 2020. All your classic comedy needs from silent short films to Comedy quizzes and Q&As featuring comedy legends Robin Ince, Lucy Porter and Rob Brydon

Film Feels is a National Lottery funded project designed to bring new, off-the-beaten track, films to those who have spent lockdown completing Netflix, searching every corner of Amazon Prime for something a bit different or have had all the Disney+ they can handle.

This summer, Film Feels Connected invites audiences to join in with over fifty online film events; ranging from watch-alongs to live conversations with directors, filmmakers and critics, to film festivals, workshops and at-home creative activities.

We’re spending almost three hours a day watching TV and films during lockdown2,” said Annabel Grundy, Film Feels Connected project lead, “so Film Feels Connected adds a whole new dimension to the kinds of things readily available. From Russian cinema to Japanese animation, award-winning short films, queer cinema and much needed comedic relief, we’re working with organisations and cinemas all over the UK who are selecting films they love, to share with audiences online.

Although cinemas were given the green light to open in England on 4 July, many smaller independent cinemas in the UK, unable to open at reduced capacity, are making plans to reopen later in Summer and the early Autumn.

Greg Walker, Festival Director at Pilot Light, one of the Film Feels Connected participating organisations, says:

COVID-19 has thrown many organisations a curveball with their physical festival delivery, so we’re very excited for the opportunity to connect with new and existing audiences online with our eclectic selection of TV Pilots and Web Series. We hope this format keeps our loyal audiences coming back and, also reaches new people around the country hungry to discover fresh, diverse & talented voices working in and breaking through Indie TV.”

The team behind Film Feels Connected hope that while the cinemas are dark over the summer, curious film fans will visit the Film Feels website and take a risk on some true cinematic gems. All chosen by respected cinema programmers, film festivals and cinephiles who want to share their passion for cinema.

Independent venues and festivals really care about their audiences, and so many organisations have quickly pivoted to an online programme, to connect with people and try new ways of working even in the face of challenge and uncertainty. From community film club watch-alongs to experimental programmes of new work from arts collectives, the opportunity for audiences to discover and share new films and experiences is alive and well,” says Annabel, “plus, the chance to get closer to the directors and writers behind the films with online discussions and interviews, is greater than ever before; particularly for those who are isolated or unable to access physical venues at this time. Film still has the power to connect us all.

Visit filmfeels.co.uk to find out about the all the films and events you can join in with over the summer.

Download the full press release here

Darllen rhagor
Screenshot 2020 06 24 At 20.23.19
Kotatsu Japanese Animation Festival to celebrate their 10th anniversary online

On July 25, at 11am/6pm, a special edition of the Kotatsu Japanese Animation Festival will be held in honour of its 10th anniversary on YouTube. The festival will present a free online screening of shorts from an all-female line-up of directors ranging from university students to the current crop of animators working today and an animation industry legend who we are celebrating with a centrepiece presentation featuring an interview we have recorded with her.

The Animators

Fusako Yusaki (湯崎夫沙子)

Fusako Yusaki (湯崎夫沙子)

Yusaki is an award-winning claymation pioneer who emerged in the 1960s after moving to Milan and establishing her own independent studio, Studio Yusaki. Her works consist of commercials, films, and children’s television programmes which were made for public broadcasters such as RAI and NHK. Yusaki’s famous works include clay animation advertisements for the liqueur Fernet-Branca, and popular TV character Peo the blue dog. We have programmed four of her works and have an interview with her where she talks about her career.

Miho Yata (やたみほ)

The King of Amechau Country

Tokyo-based Miho Yata is a graduate of Shirayuri Women’s University, and is currently a part-time lecturer there. Since 1999, he has produced many animations and content, producing for TV commercials, teaching materials, picture books and illustrations, as well as holding workshops on animation, and visual toys. Her works are based on the art of knitting and her most famous work is Knit & Wool, which airs on NHK E-TV for kids early in the morning. We have programmed Amechu to show what she can do.

Arisa Wakami (若見ありさ)
The story of Toto-chan in Mom’s belly, followed by little Takuta being born.

Birth-the dance of life.

Arisa Wakami is a professor at Tokyo Zokei University and a lecturer at Joshibi University of Art and Design. More importantly, she is an animator and works with both hand-drawn and stop motion animation who has utilised a range of “materials” from people to sand on glass boards. Her works cover films, TV programmes and workshops and they feature poetic imagery and have been screened at famous festivals around the world. We have programmed, three films including “Blessing,” which is a stop motion animation of a baby and its birthday presents.

Mone Kurita (栗田 百嶺)

A day when became a Asparagus man

Kurita represents the next generation of animation talent. A recent graduate of Tokyo Polytechnic University, she combines colourful hand-drawn images with computer manipulation. Her work, A day when became a Asparagus man, has been selected for the Tokyo Anime Award Festival. We have selected her film Brassiere Cat as the title we will screen.

We will also have a selection of graduate works from some of the students at the Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts (film titles will be confirmed shortly).

This screening is free to watch. This has been made possible with supported from Film Feels Connected and is supported by Film Hub Wales as part of the BFI Film Audience Network (FAN), made possible by the National Lottery.

The Kotatsu Japanese Animation Festival relies on sponsors and donors to help us deliver screenings. If you would like to show your support, you can do so with a voluntary contribution at the festival’s Patreon page. Alternatively you can support the festival without paying extra money by signing up to Easyfundrasing and choosing to support Kotatsu. When you shop via Easyfundrasing website, a percentage of your purchase will be automatically donated to the festival. If you are shy, you can choose a setting that allows you to be an anonymous supporter.

Darllen rhagor
Bfi Covid 19 Support For Uk Industry 1000×750 1 (1) (2)
COVID-19 Screen Sector Taskforce announced

There is a huge amount of work being done across the sector in response to the COVID-19 crisis. The Screen Sector Taskforce, coordinated by the BFI, is a group of the UK’s leading film, TV and moving image bodies and organisations working together to identify challenges and develop policy recommendations for Government  in response to the COVID-19 crisis.  

Originally brought together in response to the Brexit referendum, the Taskforce membership has grown from 30 to more than 100 senior representatives from film, TV, animation, VFX and video games. It currently operates through five sub-groups focusing on different aspects of the screen sector value chain, which are chaired by leading bodies in this area – distribution and exhibition (chaired by UKCA and FDA) inward investment (British Film Commission), independent film production (BFI), TV production and broadcasting (Pact), and video games (Ukie).  Each working group will develop policy interventions designed to get the sector back up and running as quickly as possible, with these presented to Government as a single package of measures designed to help right across the sector.

Quantifying the cost of re-opening cinemas in line with social distancing and the impact on consumer demand have been priority workstreams for the distribution and exhibition sub-group. This will inform asks to Government designed to mitigate this cost and keep the exhibition sector sustainable in the aftermath of lockdown. This work complements that by the UKCA to develop guidance and safety protocols for cinemas on how to reopen in line with social distancing, which is with UK and devolved governments for consideration.

Here is a list of those involved in the Distribution and Exhibition subgroup:

 • Andy Leyshon – Film Distributors’ Association (co-chair)
 • Phil Clapp – UK Cinema Association (co-chair)
 • Hamish Moseley – Altitude Films
 • Shaun Jones – Cineworld Cinemas
 • Sambrooke Scott – Creative Scotland
 • Justin Ribbons – Empire Cinemas
 • Kezia Williams – EOne Entertainment
 • Crispin Lilly – Everyman Cinemas
 • Pauline Burt – Ffilm Cymru
 • Catharine Des Forges – Independent Cinema Office
 • Matt Smith – Lionsgate UK
 • Kevin Markwick – The Picture House, Uckfield
 • Joan Parsons – Queen’s Film Theatre, Belfast
 • Ian George – Sony Pictures
 • Rob Huber – Universal Pictures
 • Craig Jones – Walt Disney
 • Mark Cosgrove – Watershed, Bristol
 • Ben Luxford – BFI
 • Stuart Brown – BFI
 • Julia Lamaison – BFI
 • Tricia Tuttle/ Anu Giri – BFI
 • Jennifer Kimber – BFI
 • Jack Powell – BFI
 • Elizabeth Mitchell – DCMS
 • James Butler – DCMS
 • Olivia Coxhead – DCMS

If you have a COVID-19 related enquiry, please contact covid-19.queries@bfi.org.uk which acts as a centralised point for all COVID-19 enquiries, and from where BFI can also signpost you to the most relevant advice if necessary.

Darllen rhagor
1 2 3 19
^
CY
EN CY